Ліцензійна угода

Ця Ліцензійна угода укладається між Вами і Luna.Com d.o.o. (Мостар, Боснія і Герцеговина). Всі права і зобов’язання щодо розпорядження програмою POS Sector (далі програма, програмний продукт, програмне забезпечення або продукт), брендом POS Sector і рекламним сайтом для просування та продажу програми належать Luna.Com d.o.o. у повному обсязі. Програмне забезпечення також може включати друковані матеріали, електронну документацію, таку як інструкції з адміністрування та встановлення продукту. Купуючи, встановлюючи, копіюючи, завантажуючи, отримуючи або іншим іншим способом використовуючи програмні продукти, Ви погоджуєтеся з умовами цієї ліцензійної угоди.

1. ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА НАДАЄ ВАМ ТАКІ ПРАВА

1.1. За цим Договором Luna.Com d.o.o. надає Вам за винагороду і відповідно до умов цього Договору право використовувати одну копію програмного продукту. Ця ліцензія є не виключною (проста). За надане право користування продуктом Ви сплачуєте Luna.Com d.o.o. ліцензійну винагороду в розмірі, зазначеному на рекламному сайті продукту для відповідної ліцензії. Розрахунки здійснюються шляхом розміщення online замовлення через рекламний сайт продукту або іншим зручним способом, попередньо обмовленим сторонами. Ліцензійний ключ буде надано Вам за допомогою електронного листа або за допомогою інших засобів Інтернет-комунікації після того, як платіж буде підтверджений платіжною системою і отриманий Luna.Com d.o.o. у повному обсязі.

1.2. Даний договір дає Вам право на установку і використання однієї копії програмного продукту на одному комп’ютері. Установка додаткових копій програми, навіть якщо ці додаткові копії розміщені на тому ж самому комп’ютері, заборонена, за винятком випадку, коли ці додаткові ліцензії оплачені або придбана ліцензія, яка передбачає установку декількох копій програми. Кількість ліцензій і умови установки регламентуються в описі програми на рекламному сайті програмного продукту.

2. АВТОРСЬКІ ПРАВА

2.1. Всі права на програмний продукт, що включають його дизайн, зображення, фотографії, анімацію, текст, що знаходиться в програмному продукті, а також супутні друковані та електронні матеріали і будь-які копії програмного продукту, охороняються чинним законодавством як об’єкти інтелектуальної власності. Будь-які спеціальні зміни, переклади або переробка програмного продукту не дають Вам право на продаж, ліцензування, поширення в будь-яких формах вихідного коду або його частини. Створення інших продуктів, основаних на даному програмному продукті, або використання вихідного коду заборонено.

2.2. У цій ліцензійній угоді, порушення авторських прав включає дію з продажу, ліцензування, передачі або інших видів дистрибуції всього або частини програмного продукту, а також використання всього або будь-якої частини для створення інших програмних продуктів. Порушенням авторських прав згідно з цією угодою також є включення всього або частини програмного продукту в інший програмний продукт, який третя особа або компанія продає, ліцензує, передає або поширює будь-яким іншим чином.

2.3. Використання додаткових копій програмного продукту, навіть якщо ці додаткові копії розміщені на тому ж комп’ютері, заборонена, за винятком випадку, коли додаткові ліцензії оплачені або придбана ліцензія, яка передбачає установку на декількох комп’ютерах. Кількість ліцензій і умови установки регламентуються в описі програми на рекламному сайті програмного продукту.

2.4. Період дії цієї ліцензійної угоди не обмежений. Ця угода автоматично припиняє свою дію, якщо ви порушує будь-яке з її положень. У цьому випадку Ви повинні припинити подальше використання програмного продукту. Ви погоджуєтеся, що в разі порушення положень Договору Luna.Com d.o.o. має право використовувати будь-які засоби, необхідні для захисту своїх авторських прав, в тому числі віддалено, через Інтернет видаляти програмне забезпечення або обмежувати доступ до його використання. Також у разі порушення Вами положень цього договору Ви втрачаєте право на повернення грошової суми, сплаченої за цим Договором.

2.5. Luna.Com d.o.o. не несе відповідальності за контент, розміщений Вами в програмному продукті, а також контент, що надається третіми особами.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Неприпустимо спонукати або просити фізичну або юридичну особу або інші види організацій здійснювати дії, описані вище без попередньої письмової згоди Luna.Com d.o.o. Також не допускається шкодити репутації Luna.Com d.o.o. з метою відмови від вимог або запитів, що пред’являються цим договором. У разі порушення вищезгаданих положень даного пункту ліцензійної угоди Ви можете бути притягнуті до фінансової відповідальності в судовому порядку згідно з чинним законодавством. Така фінансова відповідальність необхідна, щоб компенсувати можливі збитки, і є не стягненням, а компенсацією.

3.2. Ви несете повну відповідальність за законність використання програмного продукту, а також несете повну відповідальність за всі дії, пов’язані з даними, які розміщені вами в програмі або на рекламному сайті.

4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І АПҐРЕЙДИ (ОНОВЛЕННЯ)

4.1. Luna.Com d.o.o. надає технічну підтримку для всіх ліцензійних копій програмного продукту, за винятком технічної підтримки інтегрованих в програмний продукт сторонніх додатків, яка здійснюється в силу технічної можливості Luna.Com d.o.o. Luna.Com d.o.o. залишає за собою право встановлювати тимчасові рамки і обсяг наданої допомоги. Luna.Com d.o.o. має право запитувати дані доступу до файлів і бази даних програмного продукту, необхідні для здійснення технічної підтримки. У разі Вашої відмови в наданні зазначених даних надання технічної підтримки може бути неможливим.

4.2. Luna.Com d.o.o. самостійно встановлює часові рамки і умови для забезпечення оновлень програмного продукту. Ви маєте право обирати, робити оновлення програмного продукту чи ні.

4.3. Luna.Com d.o.o. надає оновлення (апґрейди) для програмного продукту безкоштовно протягом 12 місяців з моменту покупки вихідної версії програмного продукту, якщо в описі продукту на сайті не передбачено інше. У разі якщо Ви запросите апґрейд через 12 місяців з дня покупки основної ліцензії програмного продукту, оновлення програмного продукту потребуватиме додаткової оплати. Всі критичні оновлення, пов’язані зі зміною законодавства, надаються безкоштовно.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Внесення поправок в ліцензійну угоду. Ви погоджуєтеся, що з метою підтримки безперервності ліцензії на використання програмного продукту Luna.Com d.o.o. вправі вносити розумні поправки в дану ліцензійну угоду та публікувати їх на своїх сайтах. Після внесення поправок в дану ліцензійну угоду подальші Ваші дії по використанню програмного продукту будуть регулюватися внесеними змінами. Поправки необхідні для захисту прав на інтелектуальну власність правовласника і не містять даних про додаткові грошові збори.

5.2. На Вас покладається обов’язок самостійно відстежувати зміни, які публікуються на рекламному сайті. У разі невиконання цього обов’язку Ви несете всі можливі ризики.

5.3. Ви погоджуєтеся, що Luna.Com d.o.o. має право на згадування Вашого імені і найменування Вашого закладу як свого клієнта на сайтах Luna.Com d.o.o., друкованих та електронних матеріалах і засобах масової інформації. Під згадкою мається на увазі розміщення логотипу або назви Вашого закладу і посилання на Ваш сайт, акаунти, сторінки і групи в соціальних мережах.

6. ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ

6.1. Ця угода підпорядковується законам Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії, Чорногорії, країн членів ЄС або країни, в якій ви перебуваєте.

6.3. Всі суперечки за цією угодою будуть розглядатися в суді відповідно до чинного законодавства в місці знаходження Luna.Com d.o.o.

6.4. Цією угодою Ви підтверджуєте, що володієте повною дієздатністю в здійсненні даної угоди, висуванні будь-яких вимог відповідно до законодавства.

6.5. У разі виявлення порушень, допущених Вами по виконанню цього пункту ліцензійної угоди, Ви погоджуєтесь відшкодувати Luna.Com d.o.o. всі втрати, пов’язані з даними порушеннями і відновленням правової справедливості за даною ліцензійною угодою.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Luna.Com d.o.o. не гарантує, що копії програмного продукту, наданого за цією угодою, відповідатимуть всім Вашим вимогам.

7.2. Luna.Com d.o.o. не несе відповідальності за можливі неполадки і технічні недосконалості, знайдені Вами в інтегрованому в програмний продукт додатку, наданому стороннім розробником.

7.3. Luna.Com d.o.o. не несе відповідальності за будь-які недоліки, що виникли з Вашої вини.

Ця угода являє собою повну і ексклюзивну угоду між зазначеними вище сторонами договору з урахуванням всіх спірних питань, і випереджає всі подальші письмові та усні обговорення.