Дана користувацька угода (далі «Угода») визначає взаємини між ФОП “Ординцев М.І.” (Далі «Ми», «POS Sector») і користувачами сайту, розташованого за адресою https://pos-sector.net, pos-sector.net, pos-sector.net, а також програмної продукції і послуг, що надаються POS Sector.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Угода є юридично зобов’язуючою угодою між Вами і POS Sector. З умовами останньої (чинної) редакції Угоди Ви завжди можете ознайомитися за адресоюhttps://pos-sector.net/dogovor-postavki-elektronnogo-tovara/

1.2. Для використання Сайту, Програмної продукції і послуг POS Sector (надалі «Сервіс»), Вам необхідно повністю і беззастережно прийняти всі умови справжнього «Правил користування» та умови «Політики конфіденційності», яка розміщена за адресою https://pos-sector.net. Політика конфіденційності POS Sector нерозривно пов’язана з цією Угодою.

1.3. Використовуючи Сервіс Ви погоджуєтеся з умовами цієї Угоди та зобов’язуєтеся її дотримуватися. Якщо Ви не згодні з даною Угодою (повністю або частково), то Вам не надаються права і обов’язки Користувача Сервісу і Ви не можете використовувати Сервіс.

1.4. Використання основних функцій Сервісу здійснюється за допомогою Програмної продукції, яка встановлюється на кінцевому обладнанні («Робоче місце»). Робота такої Програмної продукції нерозривно пов’язана з Сервісом POS Sector. Ви не можете використовувати Програмну продукцію відмовившись від використання Сервісу.

1.5. Під час використання або невикористання Робочого місця Програмний продукт може створювати текстові, графічні або змішані матеріали інформаційного характеру («Інформаційні дані»), які в подальшому передаються на програмно-апаратні комплекси POS Sector для обробки і зберігання.

1.6. Жодні з положень цієї Угоди не пропонують Вам будь-яких виняткових прав на інтелектуальну власність будь-кого. Будь-які інформаційні матеріали, які відображаються або доступні за допомогою Сервісу, торгові марки та інші об’єкти інтелектуальної власності належать їх законним власникам, які, в свою чергу, можуть встановлювати свої умови їх використання.

1.7. Інформація, яку ми надаємо на Сайті про свою діяльність у вигляді новин, прес-релізів та інших інформаційних матеріалів, є актуальною на дату їх публікації. У зв’язку з подальшими подіями і з плином часу деяка така інформація може виявитися неповною або не відповідати дійсності, однак, ми будемо вживати заходів для того, щоб актуалізувати її або видалити.

1.8. Ми можемо надавати Вам інформацію про проекти, прогнози або заяви щодо майбутніх подій, що стосуються нас і нашого Сервісу, однак така інформація носить попередній характер і дійсні події і обставини можуть відрізнятися в результаті впливу різних чинників.

2. ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

Ми не дозволяємо здійснювати певні дії при використанні Сервісу, тому вчинення Вами будь-якої з наведених нижче дій є порушенням Вами цієї Угоди:

  • Отримання, обробка, зберігання чи поширення за допомогою Сервісу будь-яких інформаційних даних, які: порушують чинне законодавство; порушують будь-чиї права інтелектуальної власності; порушують права і законні інтереси третіх осіб;
  • Інтеграція функцій Сервісу в сторонні сайти і сервіси, за винятком випадків коли така інтеграція прямо дозволена нами;
  • Вчинення дій, спрямованих на введення нас і/або інших користувачів Сервісу в оману;
  • Вчинення дій, що порушують права, свободу, честь і гідність будь-якої особи;
  • Надання в користування програмного ключа третім особам;
  • Здійснення незаконного збору, систематизації, зберігання або розповсюдження персональної інформації;
  • Отримання або спроба отримання програмного ключа користувача Сервісу будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору Даних;

3. ПЛАТНІ ФУНКЦІЇ СЕРВІСУ

3.1. Платні функції Сервісу POS Sector надаються Вам тільки на умовах повної передоплати згідно чинного тарифного плану.

3.2. Після того, як Ви сформуєте за допомогою Сервісу замовлення на необхідну Вам платну послугу, Ви будете переадресовані на сторінку оплати. У разі, якщо Ви не сплатили рахунок протягом тривалого часу, такий рахунок може бути анульований.

3.3. Рахунок може бути оплачений тільки тими способами і за допомогою тих систем платежів, які ми приймаємо до оплати.

3.4. Використовуючи платіжні системи при оплаті рахунку Ви повинні слідувати інструкціям і вказівкам, опублікованим на сайті цих систем. Правильність виконання процедури оплати знаходиться поза зоною нашої відповідальності і компетенції.

3.5. Всі витрати, пов’язані з оплатою рахунку (включаючи, але не обмежуючись, збори, комісії, податки і т.д.) оплачуються Вами самостійно.

3.6. Сплачений Сервіс надається тому користувачеві, який його замовив, не залежно від того, хто його оплатив.

3.7. У разі невикористання Вами Сервісу (відсутність у Вас необхідності в цьому, неможливість використання, обумовлена технічними або іншими проблемами з Вашого боку) вартість вже оплаченого Сервісу не повертається. У разі блокування Вашого програмного ключа в зв’язку з порушенням цієї Угоди, повернення вартості оплачених, але не наданих послуг проводиться на наш розсуд.

4. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

4.1. У тих рамках, в яких Сервіс може бути використаний Вами для відображення інформації, одержуваної з Робочого місця, Ви можете ознайомлюватися тільки з тією інформацією, щодо якої Вам надано право або дозвіл на ознайомлення з нею.

4.2. Використовуючи Сервіс Ви надаєте нам право отримувати, обробляти і зберігати Інформаційні дані, зібрані за допомогою програмного забезпечення, що встановлене на Робочому місці, в тому обсязі, який обумовлений в умовах угод, дозволів і ліцензій, укладених між POS Sector і Вами.

4.3. Якщо Ви вважаєте, що Сервіс містить інформацію, яка порушує Ваші права, Ви зобов’язані повідомити нас про це і надати нам інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У разі надання Вами неправдивої інформації про порушення Ваших прав, Ви несете повну відповідальність за заподіяний такою інформацією збиток (включаючи витрати, мита та оплату адвокатських послуг).

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. При використанні Вами Сервісу, Ми отримуємо деяку інформацію про Вас, Ваші дії, а також про дії осіб, що використовують Робоче місце. Обсяг, цілі, порядок отримання, зберігання, обробки і поширення такої інформації визначаються положеннями «Політики конфіденційності» POS Sector. Використовуючи Сервіс Ви підтверджуєте, що ознайомилися і повністю погодилися з умовами «Політики конфіденційності» POS Sector.

5.2. У разі, якщо при використанні Сервісу Вам стала відома інформація, що стосується нас і/або третіх осіб, яка до Вас не має стосунку і яка відповідно до чинного законодавства відноситься до персональної, конфіденційної та/або є комерційною таємницею, то Ви не маєте права зберігати, копіювати , використовувати поширювати таку інформацію і Вам необхідно видалити всі наявні у вас екземпляри такої інформації.

5.3. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що будь-які Інформаційні дані, одержані за допомогою Сервісу, щодо яких Ви не використали функцій для обмеження доступу до них третіх осіб, можуть бути несанкціоновано використані третіми особами і що Ви несете самостійну відповідальність за будь-які наслідки, що випливають з цього.

6. ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Перед будь-яким і кожним використанням Сервісу Ви зобов’язані переконатися в законності і правильності всіх Ваших дій.

6.2. Ми залишаємо за собою право, але не зобов’язання, здійснювати перевірку правильності, правомочності і законності використання Вами Сервісу.

6.3. Ми не приймаємо на себе зобов’язань з перевірки, змін і контролю будь-яких Інформаційних даних, доступ до яких Ви можете отримати за допомогою Сервісу, не гарантуємо достовірність таких Інформаційних даних, їх законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам.

6.4. Ми залишаємо за собою право відмовити Користувачеві в отриманні, обробці, зберіганні та відтворенні Інформаційних даних в рамках Сервісу з певного Робочого місця або стосовно певної фізичної особи без пояснення причин такої відмови.

6.5. Наявність доступу до Інформаційних даних за допомогою Сервісу не означає, що ми визнаємо такі Інформаційні дані як відповідні чинному законодавству або умовам цієї Угоди або іншим укладеним з нами угодам.

6.6. Ви розумієте, що використовуючи Сервіс Ви можете отримати доступ до непристойного, образливого або незаконного у вашій або будь-який іншій країні інформаційного матеріалу, і що такий матеріал може не мати відповідних міток і повідомлень про це. У зв’язку з цим Ви погоджуєтеся, що використання Сервісу здійснюється Вами на свій власний ризик і що POS Sector і її ліцензіари, їх дочірні підприємства, підрядники, представники і агенти не несуть перед Вами відповідальності за інформаційні матеріали, зміст яких Ви можете розцінити як незаконний, образливий , непристойний або небажаний.

6.7. POS Sector не несе відповідальності за будь-які наслідки, які виникли в результаті використання або невикористання або неможливості використання Сервісу і будь-яких даних, які створюються, обробляються і відтворюються за допомогою Сервісу, і не відшкодовує будь-які збитки, в тому числі упущену вигоду, які виникли в результаті таких наслідків. Вся відповідальність за такі дії, бездіяльності та їх наслідки лежить на Користувачеві.

6.8. Ми не гарантуємо доступність і/або законність Сервісу у всіх або певних країнах, а також не гарантуємо доступність Сервісу у всіх або певних мовних версіях.

6.9. У разі порушення Вами цієї Угоди або інших угод, укладених між POS Sector і Вами, POS Sector має право без попереднього повідомлення відмовити Вам у наданні Сервісу, а також заблокувати ваш програмний ключ.

6.10. Результати використання програмного продукту і всі дії, вчинені в сервісі з використанням програмного ключа вважаються здійсненими Вами. Ми не несемо відповідальності за результати санкціонованого або несанкціонованого використання Вашого програмного ключа третіми особами.

6.11. За допомогою Сервісу Ви можете отримати доступ до програмного забезпечення, сервісів або сайтів третіх сторін, які не належать нам чи не контролюються нами. Ми не гарантуємо доступність і коректну роботу такого програмного забезпечення, сайтів та сервісів, їх відповідність заявленій тематиці і вашим очікуванням і не несемо за це відповідальності. Ми не зобов’язані надавати технічну або іншу підтримку для такого програмного забезпечення, сайтів та сервісів, і для отримання такої підтримки Вам необхідно звернутися безпосередньо до їх виробника або постачальника.

6.12. Сервіс надається на умовах «як є». Ми не виключаємо, що при використанні Сервісу в ньому можуть відбуватися збої, помилки, невідповідності, проте прикладаємо розумні зусилля, щоб такого не відбувалося. При цьому Ви погоджуєтеся з тим, що обов’язок усунення таких збоїв, помилок, невідповідностей, а також терміни їх усунення, визначаються нами самостійно.

6.13. Ми не виключаємо можливість несумісності Сервісу з іншим програмним забезпеченням, що не належить POS Sector і встановлене на Вашому обладнанні та/або на Робочому місці, і не гарантуємо якісну взаємодію і/або паралельну роботу з таким програмним забезпеченням.

6.14. Ми намагаємося забезпечувати безперебійну роботу Сервісу, проте ми не виключаємо можливості повної або часткової втрати даних, які ми зберігаємо, і не несемо відповідальності за таку втрату і пов’язаний з цим прямий або непрямий збиток.

6.15. POS Sector не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені будь-ким в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цієї Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сервісу. Якщо Ви не повністю зрозумілі умови цієї Угоди, Ви маєте право, до використання Вами Сервісу, звернутися до нас для отримання необхідних Вам роз’яснень. Сплативши за програмний ключ і/або використовуючи Сервіс та/або приймаючи умови цієї Угоди іншим способом Ви підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі положення цієї Угоди і Ви отримали від нас всі необхідні Вам роз’яснення.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Протягом терміну дії цього договору у нас є виняткове право на використання логотипів компаній, які уклали Угоду, в електронному або друкованому вигляді. Взаємне використання логотипів дозволяє Вам, партнерам і постачальникам дізнаватися про наші ділові взаємини, підкреслюючи наше з Вами прагнення до підвищення ефективності бізнесу і прихильність новітніми технологіями.

7.2. Надалі ми можемо вносити зміни до цієї Угоди у зв’язку з розширенням або зміною функцій Сервісу. Ми повідомимо вас про такі зміни в Угоді шляхом направлення повідомлення на Вашу адресу електронної пошти або шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті. Всі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Користувацької Угоди. Нова редакція Угоди вступає в силу не раніше ніж через 30 днів з моменту направлення або розміщення повідомлення. У будь-якому разі, використовуючи Сервіс, Ви підтверджуєте згоду з Угодою у редакції, чинній на момент використання Вами Сервісу.

7.3. Ви погоджуєтеся з тим, що не будете використовувати Сервіс будь-яким іншим способом, окрім дозволених цією Угодою, або будь-яким способом, який суперечить цій Угоді.

7.4. Ви погоджуєтеся використовувати Сервіс відповідно до чинного законодавства, включаючи законодавство країни або регіону, в яких ви проживаєте або в яких ви використовуєте Сервіс.

7.5. Сторони цієї Угоди зобов’язуються не співпрацювати з Співробітниками один одного за межами виконання ними посадових обов’язків і доручень керівника.

7.6. Сторони цієї Угоди зобов’язуються не приймати на роботу звільнених Працівників один одного протягом 2-х років після їх звільнення.

7.7. У разі, якщо Вам стало відомо про порушення цієї Угоди іншою особою, Ви зобов’язані негайно повідомити про це.

7.8. Ви надаєте нам право направляти Вам листи, повідомлення та інші матеріали, що містять інформацію про Сервіс на умовах, викладених в Політиці конфіденційності.

7.9. Ми можемо змінювати перелік і обсяг функцій Сервісу, тарифні плани та інші умови надання послуг в односторонньому порядку, попередньо повідомивши Вас про це. Такі зміни не застосовуються до вже сплачених, але не використаним Вами послуг.

7.10. У разі переходу активів POS Sector у власність або під управління інших компаній, POS Sector вправі поступитися цим компаніям своїми правами і обов’язками, викладеними в цій Угоді без попереднього повідомлення Користувача.

7.11. У разі, якщо положення різних мовних версій цієї Угоди будуть трактуватися по різному, пріоритет матиме версія Угоди російською мовою.

7.12. У разі визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини цієї Угоди, інші її частини і положення залишатимуться чинними. Відмова від будь-якого положення Угоди або будь-яке його порушення не скасовує дію цього положення.

7.13. До даної Угоди та відносин між POS Sector і Вами, що виникають у зв’язку з використанням Сервісу, застосовується законодавство України.