Що таке актуалізація або коригуюча транзакція у касових змінах

Актуалізація або коригуюча транзакція — це автоматична транзакція на суму різниці між книжковим та фактичним балансом. Така транзакція додається після закриття касової зміни.

☝️ Між фактичним та книжковим балансами з’являється різниця, якщо  при закритті зміни фактичний залишок грошей у касі відрізняється від суми, яку розрахував Poster. Якщо ця різниця не потрапить на готівковий рахунок, то його баланс не співпадатиме з реальним.

Тому Poster автоматично створює Коригуючу транзакцію у вкладці Фінанси → Транзакції, щоб на готівковий рахунок потрапляла реальна сума грошей у касі.

Щоб контролювати рух грошей на рахунках, переглядайте фінансовий звіт.