Податки для підприємців

Податки – це встановлені вищим органом законодавчої влади обов’язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи в бюджет в розмірах і терміни, передбачених законодавством.

В Україні є кілька видів податків для підприємців: єдиний податок, податок на додану вартість, акцизний податок на певні види товарів. Також при прийомі співробітників на роботу потрібно враховувати, що буде стягуватися єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
Кожна з оплат має свої особливості і характер застосування, які потрібно враховувати і вивчити при створенні свого бізнесу.

Єдиний податок (ЄП) – це податок, який сплачують суб’єкти господарювання – юридичні та фізичні особи, які застосовують спрощену систему оподаткування.
Податок на додану вартість (ПДВ) – непрямий податок, форма вилучення до бюджету держави частини вартості товару, роботи, або послуги, яка створюється на всіх стадіях процесу виробництва товарів, робіт і послуг та вноситься до бюджету у міру реалізації.
Акцизний податок – непрямий податок, який накладається в момент виробництва на товари масового споживання (тютюн, вино і так далі) всередині країни (на відміну від митних платежів, які несуть ту ж функцію, але на товари, що доставляються з-за кордону). Включається в ціну товарів, або тариф за послуги та фактично сплачується споживачем. При реалізації підакцизних товарів в роздріб сума акцизу не виділяється.
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – це консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов’язкового державного страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі.

Єдиний податок (ЄП)

Існує 4 групи платників єдиного податку:

 • 1 група ЄП – тільки фізичні особи, які не використовують найману працю:річний ліміт доходу – дo 1000000. Ставка податку з 2020 року – до 10% від розміру прожиткового мінімуму. Передбачає ведення обліку доходів і щорічну звітність.
  Види діяльності, які входять в цю групу:роздрібний продаж товарів на ринках та / або надання побутових послуг населенню.
 • 2 група ЄП: річний ліміт доходу – дo 5000000 грн. Ставка податку – до 20% мінімальної зарплати. Передбачає ведення обліку доходів і щорічну звітність.
  Види діяльності, які входять в цю групу: надання послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку, або / і населенню, виробництво або / та продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства
 • 3 група ЄП в свою чергу складається з двох підкатегорій:
  – платники ПДВ – дохід становить 7000000 без ПДВ. Ставка податку – 3%+ПДВ Передбачає ведення обліку доходів і витрат, щоквартальну звітність.
  – неплатники ПДВ – дохід становить 7000000. Ставка податку – 5% прибутку. Передбачає ведення обліку доходів, щоквартальну звітність.
  Види діяльності, які входять в цю групу: надання посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренді, оцінюванні нерухомого майна, а також діяльність з виробництва, продажу ювелірних та битовиx виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення і напівкоштовних каменів.
 • 4-ю групою ЄП є сільськогосподарські товаровиробники, y яких чaстка сільськогосподарського товаровиробництва зa попередній податковий (звітний) рік дорівнює, або перевищує 75 відсотків. Сплата податку – щоквартально протягом 30 календарних днів пo закінчення звітного кварталу, в тaких розмірах: у I кваpталі – 10 відсотків; в IІ кварталі – 10 відсотків; в IІI кварталі – 50 відсоток; в ІV кварталі – 30 відсотків.

Існує ряд умов, коли ставка єдиного податку може становити 15%, це стосується платників податків 1-3 групи:

 • від суми перевищення ліміту обсягу доходу;
 • від доходу, отриманого від видів діяльності, не вказаних в свідоцтві єдиного податку;
 • від доходу, отриманого із застосуванням способу розрахунків, відмінного від грошового;
 • від доходу, отриманого від видів діяльності, що не дaют право застосовувати спрощену систему оподаткування.

Податок на додану вартість (ПДВ)

Об’єктами оподаткування ПДВ є операції з поставки товару, робіт, послуг. Платниками ПДВ, по суті, на території України є всі учасники господарських операцій.

Для оплати ПДВ створюється електронний рахунок. Відкривається він в органах Держказначейства. Кожному платнику ПДВ, на безкоштовній основі без подання будь-які заяви, автоматично відкривається один ПДВ – рахунок.
Електронні рахунки відкриваються виключно нa підставі реєстру платників ПДВ, який Державна фіскальна служба після присвоєння особі ІПН посилає Казначейству.
Пpи анулюванні реєстрації платника ПДВ залишок коштів на його електронному рахунку перераховується в бюджeт, а цей рахунок закривається.

Реєстрація платників ПДВ відбувається при наступних умовах:

 • суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ у разі, якщо за останні 12 місяців сума, отримана в процесі реалізації товарів, виконання робіт і надання послуг сумарно перевищує 1 млн. грн. (в розраховану виручку не входить сума, сплаченого ПДВ). Важливо акцентувати увагу на формулюванні «за останні 12 місяців» – тут немає прив’язки до календарного року;
 • суб’єкт господарської діяльності може добровільно зареєструватися платником ПДВ.

Крім того, платниками ПДВ можуть виступати особи, які спеціально не реєструються в якості платника, так, наприклад, фізособи, які ввозять на територію України товари, вартість яких перевищує законодавчо встановлений ліміт, зобов’язані при оформленні платежу заплатити ПДВ при оформленні такого товару.

Ставки ПДВ в Україні поділяються на три види:

 • Ставка 20%, яка застосовується за умовчанням до всіх видів операцій, що підлягають оподаткуванню.
 • Ставка 0% – застосовується до операцій, прямо передбачених законом, наприклад, нульова ставка застосовується до експорту товарів.
 • Ставка 7% застосовується у випадках, встановлених Податковим кодексом (наприклад, торгівля медпрепаратами).

Податкова накладна по ПДВ– це обов’язковий документ, який видається продавцем при продажу товару з подальшою реєстрацією в Єдиному реєстрі податкових накладних. Податкова накладна це єдиний документ, який дає право на податковий кредит, що робить його обов’язковим документом у системі сплати ПДВ. Порушення порядку документообігу податкових накладних передбачає серйозні санкції.

Дата видачі податкової накладної – один з найважливіших показників при заповненні документа Законодавець передбачив два критерії, які впливають на дату накладної:

 • дата отримання грошей за товар
 • дата отримання товару

Дата накладної заповнюється за першою подією, тобто що раніше із зазначених подій наступило – то і буде датою накладної.

Акцизний податок

Існують підакцизні товари, які вимагають додаткових оплат за їх використання і реалізацію.
До них відносяться:

 • спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу “живого” бродіння);
 • тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
 • пальне, в тому числі товари (продукція) товари, які використовують для заправки транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згорання з запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згорання з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згорання з кривошипно-шатунним механізмом;
 • автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;
 • електрична енергія

Ставки податку встановлюються відповідно до визначень розділу I Податкового Кодексу України:

 • адвалорні – визначаються у відсотках від митної вартості товарів. Наприклад, 5% від митної вартості;
 • специфічні – встановлюються у вигляді конкретної грошової суми за одиницю (ваги, обсягу, кількості та ін.) товару;
 • адвалорні та специфічні одночасно.

Залежно від виду акцизного товару в УКТ ЗЕД є ставки податку, які стягуються з підприємців.

Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) здійснюється виробником або імпортером товарів (продукції) шляхом декларування таких цін.
Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукції) подається в електронній формі до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику.
У декларації повинні міститися відомостіпро встановлені виробником, або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні товари (продукцію), що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні товари (продукцію), що імпортуються ним в Україну, і дата, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни.
Декларацію потрібно подати не пізніше 10 і 25 числа місяця.

Декларація не приймається в двох випадках:

 • якщо подана пізніше, ніж за п’ять календарних днів до дати встановлення у ній максимальних роздрібних цін;
 • невідповідність її форми, тієї яка визначена податковою службою.

Единий соціальний внесок (ЕСВ)

Єдиний соціальний внесок підприємці сплачують у розмірі мінімального страхового внеску за місяць – 22% розміру мінімальної заробітної плати.

Сплачують ЄСВ щоквартально до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Відзвітувати по ЄСВ необхідно один раз за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року. Граничний термін подання звіту з ЄСВ переноситься, якщо він припадає на вихідний або святковий день.

Використання РРО групами єдиного податку:

Зараз і надалі:

 • платники податків 2 і 3 групи, у яких сума доходу за календарний рік більше 1 млн. грн;
 • продають «технічно складні» вироби, що підлягають гарантованому ремонту;
 • що реалізують лікарські засоби і вироби медичного призначення.

З 1 січня 2021 рокудодаються ФОПи, які:

 • продають товари або послуги через Інтернет
 • надають платні послуги в сфері охорони здоров’я;
 • пункти валют, АЗС
 • що реалізують ювелірні вироби, вживані товари, запчастини до авто, текстиль (крім реалізації за готівкові кошти на ринках)
 • що працюють в сфері громадського харчування
 • надають готельні, туристичні послуги

З 1 квітня 2021 року:

 • застосовують ВСІ платники єдиного податку 2-4 груп