Основна статистика, коротко про головне

Виручку, витрати, окупність ви можете переглянути в розділі СтатистикаОсновне

Виставляєте необхідний фільтр звіту (за потребою):

 • період дат Від і До;
 • точку реалізації;
 • касову зміну;
 • продавця;
 • клієнта.

У блоці Загальна статистика відображається 4 блоки:

 • виручка (готівкові та безготівкові);
 • статистика(к-ть чеків, середній чек, на складі);
 • каса (інкасації, внесення, витрата);
 • витрата (по товару, з каси).

Виручка

Виручка – це обсяг продажів, сума коштів, отримана від реалізації виробленої або раніше придбаної продукції, наданих послуг, виконаних робіт.

 • Блок Виручка несе в собі такі дані:
  • готівку – обсяг продажів проведених за готівковим розрахунком;
  • безготівкові– обсяг продажів проведених за безготівковим розрахунком;

Статистика

 • У блоці Статистика ви можете переглянути такі дані:
  • чеки– кількість чеків проведених за обраним період / зміну;
  • середній чек – це товарообіг в грошовому вираженні, приведений до кількості чеків за певний період, сума всіх здійснених клієнтами покупок за певний період часу, поділена на кількість чеків за той же період;
  • на складі– сума всіх товарів на складі за собівартістю.

Каса

Каса – це фактична сума коштів, яка знаходиться в даний момент на торговій точці, в якій враховується – виручка за готівковим розрахунком, інкасації, внесення і витрати.

 • Блок Каса несе в собі такідані:
  • інкасації – сума всіх проведених інкасацій за період;
  • внесення – сума всіх внесень в касу за період;
  • витрати – сума витрат проведених з каси.

Витрати

 • У блоці Витрати ви можете переглянути такі дані:
  • по товару– сума проданих товарів за собівартістю;
  • з каси – проведені витрати з pos-терміналу (каси).

Виручка по торгових точках

 • Якщо у вас кілька торгових точок, ви можете переглянути в діаграмі їх виручку, або натиснувши “Детальніше ..”, і переглянути більш детальний звіт з такими даними:
  • кількість проведених чеків;
  • средній чек;
  • загальна виручка;
  • готівкові;
  • безготівкові;
  • затрати;
  • прибуток;
  • рентабельність

Виручка по цехах

 • За раніше створеним цехам, ви можете переглянути в діаграмі виручку по цеху, або натиснувши “Детальніше ..”, і переглянути більш детальний звіт з такими даними:
  • цех;
  • кількість;
  • сума.

Звіт по співробітниках

 • Якщо у вас проводять продажу кілька продавців, ви можете переглянути в діаграмі виручку за продавцю, або натиснувши “Детальніше ..”, і переглянути більш детальний звіт з такими даними:
  • продавець;
  • сума;
  • чеки;
  • средній чек;
  • затрати;
  • прибуток.

Окупність

Окупність – показник ефективності господарської діяльності, що обчислюється як співвідношення зроблених витрат і отриманих результатів. Діаграма складається з прибуткуі витрати