Публічна оферта

Договір публічної оферти

Цей договір, адресований Споживачам і є офіційною і публічною пропозицією Продавця, в особі ФОП Ординцев М.І., який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 22390000000005607 від 13 грудня 2017 р., укласти договір купівлі-продажу Товару, предмет і умови якого вказані у відповідному розділі сайту https://pos-sector.net/publichnaya-oferta. Споживач, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору (далі – Договір) про наступне:

1. Загальні положення
1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).
1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем.
1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення
2.1. Продавець — фізична особа-підприємець Ордынцев М.И., який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 22390000000005607 від 13 грудня 2017 року, відповідно до Законодавства України, що веде управління сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою https://pos-sector.net.
2.2. Товар — предмет торгівлі (пристрої, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про який розміщено пропозицію продавця на веб-сайті pos-sector.net.
2.3. Покупець — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт pos-sector.net з наміром придбати той чи інший Товар.
2.4. Замовлення — належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті pos-sector.net заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована продавцю.
2.5. Сайт інтернет-магазину – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою pos-sector.net.
2.6. Акцепт – прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення і опис якого розміщені на веб-сайті pos-sector.net, шляхом додавання його в віртуальну корзину і відправки Замовлення.

3. Предмет договору
3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим договором, продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на сайті Інтернет-магазину, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим договором, купувати Товар та оплачувати його вартість.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не перебуває у спрорі, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивним, удаваним правочином, угодою, яку здійснюють під впливом насильства або обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов’язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього договору і реалізації товару.
3.5. Покупець погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку “Оформити замовлення”, що о є підтвердженням того, що Покупець прочитав текст цього договору і згоден з його умовами. Подальші заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляють Продавця будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишають право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

4. Правила роботи з сайтом Інтернет-магазину
4.1. Покупець може переглядати вміст сайту Інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
4.2. Для розміщення Замовлення не потрібна реєстрація на Сайті інтернет-магазину.
4.3. При оформленні Замовлення Покупець вводить такі дані:

  • ПІБ
  • Номер телефону
  • Адреса електронної пошти
  • Інформацію, необхідну для доставки Замовлення

4.4. Покупець зобов’язується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при оформленні Замовлення.
4.5. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а також за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).
4.9 Сайт pos-sector.net (далі «Сайт») дозволяє вам переглядати і завантажувати матеріали цього сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх в будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп’ютерних мережах забороняється.

5. Порядок оформлення Замовлення
5.1. Покупець оформляє Замовлення на сайті Інтернет-магазину самостійно, шляхом додавання обраних Товарів в віртуальну корзину і натискаючи кнопку “Оформити замовлення”.
5.2. Оформити Замовлення на Товари можна також за номерами телефонів, які вказані на Сайті.

6. Ціна та порядок оплати
6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів, що вказується на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення в момент його розміщення.
6.2. Ціна угоди дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.
6.3. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати:

  • безготівковий розрахунок (рахунок ФОП без ПДВ);
  • готівковий розрахунок (накладений платіж при отриманні Замовлення в відділенні служби доставки);
  • за допомогою електронних платіжних систем Visa, MasterCard.

6.4. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України.
6.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього договору.
6.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після повної оплати Товару.
6.7. Ціна Товару, що вказана на сайті Інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
6.8. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого, можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов’язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов’язаний перерахувати грошові кошти.

7. Умови повернення
7.1. В разі неправильного вказання ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець за першої нагоди інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. Якщо зв’язатися з Покупцем неможливо, дане Замовлення вважається анульованим автоматично. Якщо Замовлення було оплачене, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупця або в інший прийнятний спосіб.
7.2. При оформленні Замовлення, Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитися тільки від усього Замовлення, а не від його частини.

8. Обов’язки Продавця
8.1. Надавати правдиву інформацію про Товари, ціни на них, а також умови доставки Товару.
8.2. Доставити Товар відповідно до умов Замовлення.
8.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов’язання відповідно до умов цього Договору.
8.4. У разі зміни терміну поставки, негайно поінформувати Покупця про зміну умов поставки. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв’язку. При неможливості зв’язатися з Покупцем в разі порушення останнім п. 4.4 цього договору Продавець не несе відповідальності перед Покупцем згідно умов цього договору і норм чинного законодавства.

9. Обов’язки Покупця
9.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву і коректну інформацію, в тому числі при оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину.
9.2. Оплачувати Товар згідно Замовлення зазначену на Сайті Інтернет-магазину ціну.
9.3. При прийомі Замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковки. В разі відсутності зовнішніх пошкоджень упакування підписатися в накладній (квитанції, реєстр і т.д.) про одержання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуальної упаковки і наявності зовнішніх пошкоджень на ній.
9.4. У разі наявності претензій вимагати від представника служби поставки скласти Акт зовнішнього огляду і Акт прийому-передачі в 3-х примірниках. В акті огляду описуються пошкодження зовнішнього упакування, а в Акті прийому-передачі описуються всі пошкодження індивідуального упакування товару.
9.5. У разі передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тару та (або) упаковку Товару, – не пізніше 5 (п’яти) наступних за днем покупки (отримання), календарних днів повідомити Продавця про ці порушення. При цьому Товар повинен бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей і всіх ярликів, пломб і т.п.
9.6. Надати точні паспортні дані для можливості отримати Замовлення в офісі кур’єрської компанії, і особисто з’явитися з паспортом.

10. Права Покупця
10.1. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.
10.2. Внести зміни, в разі потреби, в Замовлення до його оплати.
10.3. До передачі Товару відмовитися від виконання договору за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, понесених Продавцем в зв’язку з здійсненням дій щодо виконання цього договору.
10.4. При виникненні претензій до якості Товару, пред’явити їх у строки та згідно з Законом України «Про захист прав споживачів».

11. Відповідальність сторін
11.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на сайті Інтернет-магазині.
11.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
11.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
11.4. Продавець і/або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту і експорту, що виникли незалежно від волі Продавця і/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.
11.5 Матеріали та послуги цього сайту надаються «як є» без будь-яких гарантій. Сайт не гарантує точності і повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на цьому Сайті. Сайт в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали і послуги, що надаються на цьому Сайті, а також у згадані в них продукти і ціни. У разі старіння матеріалів і послуг на цьому Сайті Продавець не зобов’язаний оновлювати їх. Сайт за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки, включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності, що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.

12. Конфіденційність і захист персональних даних
12.1. При оформленні Замовлення на Сайті інтернет-магазину Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. цього договору, але не обмежені ним.
12.2. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
12.3. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
12.4. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
12.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
12.6 Ми використовуємо різні технології для збору і зберігання інформації, коли ви відвідуєте Сайт. Це може включати в себе запис одного або декількох куки або анонімних ідентифікаторів.

13. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті Інтернет-магазину
14.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення.
14.2. Весь вміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України.
14.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступку, створювати похідні роботи та ін.

14. Інші умови
15.1. Цей договір укладений на території України і діє в рамках законодавства України.
15.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.
15.3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
15.4. Продавець має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна на Сайті.
15.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника цього договору на паперовому носії, з проставленням підписів сторін, в разі проведення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою визнання цього Договору не укладеним. Проведення оплати у відповідності зі зробленим Замовленням на сайті Інтернет-магазину вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом вступу Договору в силу.
15.6. В разі виникнення претензій Споживач повинен звернутися в Службу підтримки Продавця по телефону+38(067)888-43-36 або на електронну пошту office@pos-sector.net.